logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnata Lataretu Simina declara pierduta legitimatia de student

Publicat: 28.5.2024

Subsemnata Lataretu Simina declar pierduta legitimatia de student, emisa de catre Universitatea din Craiova, Facultatea de Horicultura. O declar nula.