logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere legitimatie transport Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti declaratie de nulitate

Publicat: 16.5.2024

Subsemnatul Trifon Filip, declar ca am pierdut legitimația de transport din cadrul Universitatii Nationale de Muzica Bucueesti, Facultatea de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie. O declar NULA.