logo Gazeta Actelor Pierdute

Anunțuri Recente Acte Pierdute

Pierdere legitimatii de serviciu si Politie Fitosanitara, declarate nule

Publicat: 1.3.2024

Subsemnatul GIUCHICI CELESTIN LIVIU, declar ca am pierdut legitimatia de serviciu nr.349 si de Politie Fitosanitara nr. 349 de la AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA. Le declar NULE.

Pierdere legitimatie student Universitatea Transilvania, declarata NULA Berchiu Gheorghiță Florin

Publicat: 29.2.2024

Subsemnatul Berchiu Gheorghiță Florin, declar ca am pierdut legitimatia de student din cadrul Universitatii Transilvania, Facultatea Design Industrial. O declar NULA.

Pierdere documente D.T.A.C., Autorizatie Construire nr. 9914.03.2001 si Proces Verbal Receptie

Publicat: 28.2.2024

Subsemnatul Mihailescu AlexandruMircea, prin imputernicit SC ARHITECTURAL SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti sector 2, str. Austrului, nr. 12, bl. A, sc. 1, et. 3, ap. 16, CUI: 3822685, J40303721992, declara pierderea tuturor documentelor D.T.A.C. care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Construire, a Autorizatiei de Construire cu nr. 9914.03.2001 emisa de catre Primaria Sectorului 3 Bucuresti si a procesului verbal de receptie imobil, emise pe numele Manea Vasile, pentru imobilul din str. Prisaca Dornei nr. 4G. Le declar NULE.

Pierdere Certificat Constatator declarat NUL de Pall Marius Iulian II, Braila, CUI:36360558, F093752016

Publicat: 28.2.2024

Subscrisa Pall Marius Iulian II cu sediul in Braila ,Str Rubinelor , nr.1, bl., sc., et., ap., CUI:36360558, F093752016, declara pierderea Certificat Constatator. Il Declar NUL.

Allure Home Construct anunta pierderea Registrului Unic de Control si il declara nul

Publicat: 27.2.2024

Subscrisa Allure home construct and designcu sediul in Bucuresti, str.Teodosie Rudeanu, nr.49a, bl., sc., et., ap.1, CUI: RO40827318, J4038382019, declara pierderea Registrului Unic de Control. Il Declar NUL.

Pierdere legitimatie si carnet student Universitatea Bucuresti Declaratie nulitate

Publicat: 27.2.2024

Subsemnatul Iancu Ana Maria Nicola declar ca am pierdut legitimatia și carnetul de student din cadrul Universitatii București , Facultatea de Psihologie și Științele Educației . Le declar NULE.

Anunt pierdere acte firma SC SZFashion SRL

Publicat: 27.2.2024

SC SZFashion SRL cu sediul in str.Lucian Blaga 7,sad 9, Timisoara. CUI 27027555, J35/ 905/2010. Declaram pierderdut Acord Pentru desfasurarea exercitiilor comerciale cu nr. 6997/11.01.2013

Anunt pierdere acte firma MKF Fenster Logistic SRL

Publicat: 27.2.2024

MKF Fenster Logistic SRL, inregistrata la ONRC sub numarul J7/41/2013, CUI 31162479, declar pierdute: Certificat de inregistrare seria B nr. 2686208 si Certificat Constatator eliberat la data de 3.11.2022. Le declar nule.

Subsemnata Chivereanu Angela declara pierdut carnetul de student

Publicat: 27.2.2024

Subsemnata Chivereanu Angela, studenta la UBB, Facultatea de Drept, anul I, ID, am pierdut carnetul de student. Il declar nul.