logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Vlad Alexandru-Stefan, declara pierdut carnetul de student

Publicat: 17.1.2024

Subsemnatul Vlad Alexandru-Stefan, declar pierdut carnetul de student emis de Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului. Il declar nul.