logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Vamanu Vicentiu Cristian declar pierdute carnetul si legitimatia de student

Publicat: 20.2.2024

Subsemnatul Vamanu Vicentiu Cristian declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de catre Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii UNIBUC. Le declar nule.