logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Tataru Rares – Andrei declara pierderea legitimatiei de student

Publicat: 13.5.2024

Subsemnatul Tataru Rares – Andrei, student in anul I la Universitate Tehnica de Constructii Bucuresti din cadrul Facultatii de Hidrotehnica , specializarea Constructii pentru Sisteme de Alimentari cu Apa si Canalizari, declar ca mi-am pierdut legitimatia de student si o declar nula.