logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Riglea Mihail declara pierduta legitimatia de student

Publicat: 16.5.2024

Subsemnatul Riglea Mihail, student la Facultatea de Arte si Design, din cardul Universitatii de Vest, Timisoara, anul I, declar pierduta legitimatia de student pentru reducere/gratuitate la transport. O declar nula.