logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Pintilie Sebastian-Ștefan declara pierdut carnetul de student

Publicat: 12.1.2024

Subsemnatul Pintilie Sebastian-Ștefan student al Facultății de Transporturi din cadrul UNSTPB declar pierdut carnetul de student. Îl declar nul.