logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul MACARIE CRISTIAN, declar pierduta Adeverinta de Verificator

Publicat: 12.1.2024

Subsemnatul MACARIE CRISTIAN, declar pierduta Adeverinta de Verificator de Proiecte emisa de ANRE cu nr. 201820418.
O declar nula.