logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Jianu Ionuț Catalin, declar pierdut actul schiță

Publicat: 6.2.2024

Subsemnatul Jianu Ionuț Catalin, declar pierdut actul schiță casei aferenta Contractului de Vânzare-Cumpărare nr 7974 din 19.07.1991. Îl declar NUL.