logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Ionescu Popa , declar pierderea actului carnet

Publicat: 12.2.2024

Subsemnatul Ionescu Popa , declar pierderea actului carnet de antrenor nr. 1332/ 08.10.2005, emis de catre CNFPA. Îl declar nul.