logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Ionescu Aurel Mihail, declar pierderea actului carnet

Publicat: 2.2.2024

Subsemnatul Ionescu Aurel Mihail, declar pierderea actului carnet de antrenor nr. 1737/ 08.10.2007, emis de catre CNFPA. Îl declar nul.