logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Dasa Alexandru declara pierderea carnetului de student

Publicat: 21.5.2024

Subsemnatul Dasa Alexandru, student in anul I la facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie mecanica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student in luna mai. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Lujerului-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.