logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Coanda Eduard-Sorin anunta pierderea carnetului de student si a legitimatiei de student

Publicat: 22.5.2024

Subsemnatul Coanda Eduard-Sorin, student in anul II la facultatea de Ednergetica din cadrul Universitatii de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, specializare inginerie energetica, declar prin prezentul anunt pierderea carnetului de student si a legitimatiei de student in luna martie. Mentionez ca documentul a fost pierdut in zona Regie-Politehnica, sectorul 6. Il declar nul.