logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Burzacovschii Alexandr declara pierdute si nule legitimiatia si carnetul de student

Publicat: 22.4.2024

Subsemnatul Burzacovschii Alexandr, declar pierdute si nule legitimiatia si carnetul de student de la Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Ingineria si Managementuil Afacerilor.