logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnatul Bors László declara pierderea carnetului de student

Publicat: 17.5.2024

Subsemnatul Bors László, declar pierderea carnetului de student emis de UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca. Îl declar nul.