logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnata Popovici Irina, declar pierderea actului Legitimatiei de

Publicat: 23.1.2024

Subsemnata Popovici Irina, declar pierderea actului Legitimatiei de student (Licenta) , eliberat de Academia de Studii Economice din Bucuresti, Cibernetica, Statistica si Informatica Economica. Il declar nul.