logo Gazeta Actelor Pierdute

Subsemnata Dumitru Catalina, declar pierdut certificatul de înregistrare

Publicat: 22.1.2024

Subsemnata Dumitru Catalina, declar pierdut certificatul de înregistrare al societății și certificatul constatator. Societatea este ERCAS WORLD CONSTRUCT SRL. Cui RO 46127844 .Le declar nule.