logo Gazeta Actelor Pierdute

Student UTCB anunță pierderea carnetului și legitimației de student

Publicat: 6.6.2024

Subsemnatul Irimia Alexandru student la Universitatea Tehnică de Construcții București ,Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, declar pierdute si nule carnetul si legitimatia de student emise de facultate.