logo Gazeta Actelor Pierdute

SC SIGASARINASUF SRL declara pierdut certificatul de inregistrare

Publicat: 16.1.2024

SC SIGASARINASUF SRL, AVAND CUI RO 36215540, inregistrata la R.C. Tulcea cu seria B nr 3522731, cu sediul in Sarinasuf, str. Nucilor, nr. 42, declaram pierdute certificatul de inregistrare fiscala seria B, nr. 3522731 si certificatul constatator. Le declaram nule.