logo Gazeta Actelor Pierdute

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti al societatii ICPE S.A

Publicat: 16.4.2024

S-a pierdut Certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti al societatii ICPE S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 3, Splaiul UNIRII, Nr. 313 , Numar de ordine in Registrul Comertului J40/21438/1992 , Cod unic de inregistrare 423140 din data de 09.12.1992. Document serie B Nr. 3024221 emis la data de 28.01.2015. Acesta este declarat nul.