logo Gazeta Actelor Pierdute

Rosocha Mihai Iulian declara pierdute si nule legitimatia si carnetul de student

Publicat: 17.4.2024

Rosocha Mihai Iulian declar pierdute si nule legitimatia si carnetul de student emise de Universitatea Petrol si Gaze din Ploiesti.