logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele Sandu Anamaria

Publicat: 19.1.2024

Subsemnata Sandu Anamaria, declar pierdute carnetul si legitimatia de student emise de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti, Facultatea de Stiinte Politice. Le declar nule.