logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere legitimație studentă ASE Facultatea de Business și Turism Gavrilă Roxana Diana

Publicat: 30.5.2024

Subsemnata Gavrilă Roxana Diana, declar că am pierdut legitimația de student din cadrul Academiei de Studii Economice, Facultatea de Business și Turism. O declar NULĂ.