logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere legitimație student Universitatea Transilvania Brașov declar nulă

Publicat: 20.2.2024

Subsemnatul Călburean Denisa Ioana, declar ca am pierdut legitimatia de student din cadrul Universitatii Transilvania din Brașov, Facultatea Inginerie tehnologică și management industrial. O declar NULA.