logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere legitimație student Universitatea Stiințele Vieții Ion Ionescu de la Brad declarată NULĂ

Publicat: 12.4.2024

Subsemnata Grecea Filandra Andreea, declar ca am pierdut legitimatia de student din cadrul Universitatii Stiintele Vieții ,,Ion Ionescu de la Brad,,, Facultatea De Agricultură . O declar NULA.