logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere certificat redobândire cetățenie română Botnaru Rodica

Publicat: 3.4.2024

Subsemnata Botnaru Rodica, declar că am pierdut certificatul de redobândire a cetățeniei române. Îl Declar NUL.