logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere Certificat Inscriere Persoana Juridica 14215.11.2023 NUL declarat

Publicat: 10.7.2024

Subsemnatul Epure Ionut Robert, in calitate de Presedinte al Asociatiei Club Sportiv Denisa Epure Racing, declar ca am pierdut Certificatul de inscriere a Persoanei Juridice fara scop Patrimonial nr. 14215.11.2023. Il declar NUL.