logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere carte de munca declarata nula Fodor Marius

Publicat: 22.5.2024

Subsemnatul Fodor Marius, declar ca am pierdut cartea de muncaO declar NULA.