logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere carnet student Universitatea Iuliu Hațieganu declarat NUL

Publicat: 26.3.2024

Subsemnatul Anna Evagelopoulos , declar ca am pierdut carnetul de student din cadrul Universitatii Iuliu Hațieganu, Facultatea Medicină Generală. Il declar NUL.