logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere carnet student Universitatea din Bucuresti declarat NUL

Publicat: 7.4.2024

Subsemnata Radu Mihaela Alexandra, declar că am pierdut carnetul de student din cadrul Universității din București , Facultatea de Psihologie și Științele Educației . Îl declar NUL.