logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere card identitate avocat, seria 17205 X 1, declarat nul BILBA A. IOANA DARIA

Publicat: 1.4.2024

Subsemnata, BILBA A. IOANA DARIA, declar ca am pierdut cardul de identitate pentru avocat seria 17205 X 1 eliberat de catre UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANA BAROUL BUCURESTI. Il declar NUL.