logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere autorizatie construire nr. 452 din 17.04.2014 Dobre Ionut

Publicat: 10.4.2024

Subsemnatul Dobre Ionut, declar pierderea autorizatiei de construire nr. 452 din 17.04.2014 , emis de catre Primaria Sector 3, Bucuresti . O declar nula.