logo Gazeta Actelor Pierdute

Pierdere act aditional si schita contract vanzarecumparare nr 8662 din 10.04.2013

Publicat: 12.3.2024

Subsemnatul suciu s floarea posesor ci seria rt nr 473067, declar ca am pierdut act aditional plus schita aferente contractului de vanzare cumparare nr 8662 din data de 10.04.2013. Il Declar NUL.