logo Gazeta Actelor Pierdute

Carnet student Trifon Filip de la UNMB Facultatea de Compoziție declarat NUL

Publicat: 15.5.2024

Subsemnatul Trifon Filip, declar că am pierdut carnetul de student din cadrul Universitatii Naționale de Muzică București, Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie. Îl declar NUL.