logo Gazeta Actelor Pierdute

Anunt pierdere legitimație reducere transport

Publicat: 29.12.2023

Am pierdut legitimație reducere transport, seria E, nr. 52965. O declar nulă.