logo Gazeta Actelor Pierdute

Anunt pierdere certificat de inregistrare emis de ONRC, al firmei NEGOITA DIANA MIHAELA PFA

Publicat: 16.4.2024

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de ONRC de pe langa Tribunalul Ilfov seria B nr. 4781077 si certificat constator seria 7HNP5BEN7P nr. 102577/29.08.2023, al firmei NEGOITA DIANA MIHAELA PFA, cu sediul social in Bragadiru, judet Ilfov, Sos. Alexandriei nr. 177, numar de ordine in Registrul comertului F23/990/2022, cod unic de inregistrare 47128040 din data de 31.08.2023, le declaram nule.