logo Gazeta Actelor Pierdute

Anunt pierdere carnet de elev emis pe numele Naghen Serban Victor

Publicat: 23.1.2024

Subsemnatul Naghen Serban Victor, student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Transporturi, specializarea Ingineria Autovehiculelor, declar pe proprie raspundere carnetul de elev pierdut si nul.